WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Ermenistan · Kümüş Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

ARM
MKRTCHYAN Hakob 08.03.1997 88.84kg Erkekler 89 kg Itekläp Götermek 205

Kümüş

ARM
MARTIROSYAN Simon 17.02.1997 109.00kg Erkekler 109 kg Silterläp götermek 195

Kümüş

ARM
MINASYAN Gor 25.10.1994 149.50kg Erkekler +109 kg Jemi 450

Kümüş

ARM
MINASYAN Gor 25.10.1994 149.50kg Erkekler +109 kg Silterläp götermek 205

Kümüş

ARM
MINASYAN Gor 25.10.1994 149.50kg Erkekler +109 kg Itekläp Götermek 245

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x