WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Belarus Respublikasy · Kümüş Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

BLR
LIKHARAD Vadzim 06.09.1993 72.79kg Erkekler 73 kg Silterläp götermek 156

Kümüş

BLR
NAUMAVA Darya 26.08.1995 77.89kg Zenanlar 81 kg Jemi 245

Kümüş

BLR
KHADASEVICH Pavel 16.07.1993 88.51kg Erkekler 89 kg Jemi 371

Kümüş

BLR
KHADASEVICH Pavel 16.07.1993 88.51kg Erkekler 89 kg Silterläp götermek 169

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x