WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Belarus Respublikasy · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

BLR
LIKHARAD Vadzim 06.09.1993 72.79kg Erkekler 73 kg Jemi 343

Bürünç

BLR
NAUMAVA Darya 26.08.1995 77.89kg Zenanlar 81 kg Silterläp götermek 108

Bürünç

BLR
TSIKHANTSOU Yauheni 04.11.1998 94.13kg Erkekler 96 kg Silterläp götermek 180

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x