WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Çili · Altyn Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

CHI
MENDEZ PEREZ Arley 31.12.1993 88.75kg Erkekler 89 kg Silterläp götermek 169

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x