WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Hytaý Halk Respublikasy · Altyn Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

CHN
CHEN Guiming 03.01.1994 58.81kg Zenanlar 59 kg Itekläp Götermek 133

Altyn

CHN
DENG Wei 14.02.1993 62.84kg Zenanlar 64 kg Jemi 252

Altyn

CHN
DENG Wei 14.02.1993 62.84kg Zenanlar 64 kg Silterläp götermek 112

Altyn

CHN
DENG Wei 14.02.1993 62.84kg Zenanlar 64 kg Itekläp Götermek 140

Altyn

CHN
CHEN Lijun 08.02.1993 66.81kg Erkekler 67 kg Jemi 332

Altyn

CHN
CHEN Lijun 08.02.1993 66.81kg Erkekler 67 kg Itekläp Götermek 182

Altyn

CHN
HUANG Minhao 21.08.1992 66.87kg Erkekler 67 kg Silterläp götermek 152

Altyn

CHN
ZHANG Wangli 27.05.1996 70.10kg Zenanlar 71 kg Jemi 267

Altyn

CHN
ZHANG Wangli 27.05.1996 70.10kg Zenanlar 71 kg Silterläp götermek 115

Altyn

CHN
ZHANG Wangli 27.05.1996 70.10kg Zenanlar 71 kg Itekläp Götermek 152

Altyn

CHN
SHI Zhiyong 10.10.1993 72.81kg Erkekler 73 kg Jemi 360

Altyn

CHN
SHI Zhiyong 10.10.1993 72.81kg Erkekler 73 kg Silterläp götermek 164

Altyn

CHN
SHI Zhiyong 10.10.1993 72.81kg Erkekler 73 kg Itekläp Götermek 196

Altyn

CHN
WANG Zhouyu 13.05.1994 75.71kg Zenanlar 76 kg Jemi 270

Altyn

CHN
WANG Zhouyu 13.05.1994 75.71kg Zenanlar 76 kg Itekläp Götermek 152

Altyn

CHN
LYU Xiaojun 27.07.1984 80.41kg Erkekler 81 kg Jemi 374

Altyn

CHN
LI Dayin 12.02.1998 80.81kg Erkekler 81 kg Itekläp Götermek 204

Altyn

CHN
AO Hui 20.04.1997 85.81kg Zenanlar 87 kg Jemi 268

Altyn

CHN
AO Hui 20.04.1997 85.81kg Zenanlar 87 kg Silterläp götermek 117

Altyn

CHN
YANG Zhe 14.07.1991 108.48kg Erkekler 109 kg Silterläp götermek 196

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x