WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Hytaý Halk Respublikasy · Kümüş Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

CHN
HOU Zhihui 18.03.1997 48.46kg Zenanlar 49 kg Jemi 208

Kümüş

CHN
HOU Zhihui 18.03.1997 48.46kg Zenanlar 49 kg Silterläp götermek 93

Kümüş

CHN
HOU Zhihui 18.03.1997 48.46kg Zenanlar 49 kg Itekläp Götermek 115

Kümüş

CHN
LI Yajun 27.04.1993 54.82kg Zenanlar 55 kg Jemi 225

Kümüş

CHN
LI Yajun 27.04.1993 54.82kg Zenanlar 55 kg Silterläp götermek 102

Kümüş

CHN
ZHANG Wanqiong 21.01.1994 54.79kg Zenanlar 55 kg Itekläp Götermek 124

Kümüş

CHN
CHEN Guiming 03.01.1994 58.81kg Zenanlar 59 kg Jemi 231

Kümüş

CHN
LI Fabin 15.01.1993 60.69kg Erkekler 61 kg Jemi 310

Kümüş

CHN
LI Fabin 15.01.1993 60.69kg Erkekler 61 kg Silterläp götermek 142

Kümüş

CHN
QIN Fulin 12.01.1994 60.83kg Erkekler 61 kg Itekläp Götermek 169

Kümüş

CHN
CHEN Lijun 08.02.1993 66.81kg Erkekler 67 kg Silterläp götermek 150

Kümüş

CHN
HUANG Minhao 21.08.1992 66.87kg Erkekler 67 kg Jemi 323

Kümüş

CHN
WANG Zhouyu 13.05.1994 75.71kg Zenanlar 76 kg Silterläp götermek 118

Kümüş

CHN
LYU Xiaojun 27.07.1984 80.41kg Erkekler 81 kg Silterläp götermek 172

Kümüş

CHN
LYU Xiaojun 27.07.1984 80.41kg Erkekler 81 kg Itekläp Götermek 202

Kümüş

CHN
AO Hui 20.04.1997 85.81kg Zenanlar 87 kg Itekläp Götermek 151

Kümüş

CHN
TIAN Tao 08.04.1994 94.44kg Erkekler 96 kg Jemi 407

Kümüş

CHN
TIAN Tao 08.04.1994 94.44kg Erkekler 96 kg Silterläp götermek 181

Kümüş

CHN
TIAN Tao 08.04.1994 94.44kg Erkekler 96 kg Itekläp Götermek 226

Kümüş

CHN
YANG Zhe 14.07.1991 108.48kg Erkekler 109 kg Jemi 419

Kümüş

CHN
MENG Suping 17.07.1989 120.92kg Zenanlar +87 kg Jemi 327

Kümüş

CHN
MENG Suping 17.07.1989 120.92kg Zenanlar +87 kg Silterläp götermek 143

Kümüş

CHN
MENG Suping 17.07.1989 120.92kg Zenanlar +87 kg Itekläp Götermek 184

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x