WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Hytaý Halk Respublikasy · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

CHN
JIANG Huihua 22.01.1998 48.95kg Zenanlar 49 kg Jemi 206

Bürünç

CHN
JIANG Huihua 22.01.1998 48.95kg Zenanlar 49 kg Silterläp götermek 92

Bürünç

CHN
JIANG Huihua 22.01.1998 48.95kg Zenanlar 49 kg Itekläp Götermek 114

Bürünç

CHN
ZHANG Wanqiong 21.01.1994 54.79kg Zenanlar 55 kg Jemi 225

Bürünç

CHN
ZHANG Wanqiong 21.01.1994 54.79kg Zenanlar 55 kg Silterläp götermek 101

Bürünç

CHN
QIN Fulin 12.01.1994 60.83kg Erkekler 61 kg Jemi 308

Bürünç

CHN
QIN Fulin 12.01.1994 60.83kg Erkekler 61 kg Silterläp götermek 139

Bürünç

CHN
FENG Lyudong 23.10.1991 72.73kg Erkekler 73 kg Silterläp götermek 155

Bürünç

CHN
LI Dayin 12.02.1998 80.81kg Erkekler 81 kg Jemi 372

Bürünç

CHN
LI Dayin 12.02.1998 80.81kg Erkekler 81 kg Silterläp götermek 168

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x