WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Kolumbiýa · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

COL
MOSQUERA VALENCIA Francisco Antonio 01.04.1992 60.99kg Erkekler 61 kg Itekläp Götermek 169

Bürünç

COL
FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 27.04.1983 66.79kg Erkekler 67 kg Itekläp Götermek 178

Bürünç

COL
SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia 17.02.1990 75.60kg Zenanlar 76 kg Itekläp Götermek 146

Bürünç

COL
MORENO TORRES Jhor Esneider 02.10.1995 87.00kg Erkekler 89 kg Silterläp götermek 168

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x