WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Dominikan Respublikasy · Ähli medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

DOM
SANTANA PEGUERO Crismery Dominga 20.04.1995 86.84kg Zenanlar 87 kg Jemi 254

Kümüş

DOM
SANTANA PEGUERO Crismery Dominga 20.04.1995 86.84kg Zenanlar 87 kg Silterläp götermek 116

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x