WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Müsür · Kümüş Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

EGY
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed 01.01.1998 71.00kg Zenanlar 71 kg Jemi 252

Kümüş

EGY
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed 01.01.1998 71.00kg Zenanlar 71 kg Itekläp Götermek 141

Kümüş

EGY
MAHMOUD Mohamed Ihab Youssef Ahmed 21.11.1989 80.72kg Erkekler 81 kg Jemi 373

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x