WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Müsür · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

EGY
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed 01.01.1998 71.00kg Zenanlar 71 kg Silterläp götermek 111

Bürünç

EGY
MAHMOUD Mohamed Ihab Youssef Ahmed 21.11.1989 80.72kg Erkekler 81 kg Itekläp Götermek 200

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x