WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Ispaniýa · Altyn Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

ESP
VALENTIN PEREZ Lidia 10.02.1985 79.13kg Zenanlar 81 kg Jemi 249

Altyn

ESP
VALENTIN PEREZ Lidia 10.02.1985 79.13kg Zenanlar 81 kg Silterläp götermek 113

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x