WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Ispaniýa · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

ESP
BRACHI GARCIA Josue 08.09.1992 54.86kg Erkekler 55 kg Silterläp götermek 115

Bürünç

ESP
VALENTIN PEREZ Lidia 10.02.1985 79.13kg Zenanlar 81 kg Itekläp Götermek 136

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x