WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Gruziýa · Altyn Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

GEO
TALAKHADZE Lasha 02.10.1993 169.31kg Erkekler +109 kg Jemi 474

Altyn

GEO
TALAKHADZE Lasha 02.10.1993 169.31kg Erkekler +109 kg Silterläp götermek 217

Altyn

GEO
TALAKHADZE Lasha 02.10.1993 169.31kg Erkekler +109 kg Itekläp Götermek 257

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x