WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Indoneziýa · Altyn Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

INA
IRAWAN Eko Yuli 24.07.1989 60.87kg Erkekler 61 kg Jemi 317

Altyn

INA
IRAWAN Eko Yuli 24.07.1989 60.87kg Erkekler 61 kg Silterläp götermek 143

Altyn

INA
IRAWAN Eko Yuli 24.07.1989 60.87kg Erkekler 61 kg Itekläp Götermek 174

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x