WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Eýran Yslam Respublikasy · Ähli medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

IRI
MORADI Sohrab 22.09.1988 95.94kg Erkekler 96 kg Jemi 416

Altyn

IRI
MORADI Sohrab 22.09.1988 95.94kg Erkekler 96 kg Silterläp götermek 186

Altyn

IRI
MORADI Sohrab 22.09.1988 95.94kg Erkekler 96 kg Itekläp Götermek 230

Altyn

IRI
HASHEMI Ali 01.11.1991 101.72kg Erkekler 102 kg Jemi 396

Kümüş

IRI
HASHEMI Ali 01.11.1991 101.72kg Erkekler 102 kg Silterläp götermek 179

Bürünç

IRI
HASHEMI Ali 01.11.1991 101.72kg Erkekler 102 kg Itekläp Götermek 217

Bürünç

IRI
BEIRALVAND Reza 01.04.1997 98.61kg Erkekler 102 kg Jemi 393

Altyn

IRI
BEIRALVAND Reza 01.04.1997 98.61kg Erkekler 102 kg Itekläp Götermek 218

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x