WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Italiýa · Ähli medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

ITA
SCARANTINO Mirco 16.01.1995 54.90kg Erkekler 55 kg Jemi 252

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x