WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Gazagystan · Kümüş Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

KAZ
CHONTEY Arli 01.07.1992 54.81kg Erkekler 55 kg Jemi 258

Kümüş

KAZ
CHONTEY Arli 01.07.1992 54.81kg Erkekler 55 kg Silterläp götermek 120

Kümüş

KAZ
LIKHACHEVA Nadezda 18.08.1995 68.40kg Zenanlar 71 kg Silterläp götermek 112

Kümüş

KAZ
MESHITKHANOVA Raushan 24.11.1995 79.79kg Zenanlar 81 kg Silterläp götermek 108

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x