WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Gazagystan · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

KAZ
GORICHEVA Karina 08.04.1993 62.88kg Zenanlar 64 kg Silterläp götermek 107

Bürünç

KAZ
LIKHACHEVA Nadezda 18.08.1995 68.40kg Zenanlar 71 kg Jemi 242

Bürünç

KAZ
RAHIMOV Nijat 13.08.1993 72.82kg Erkekler 73 kg Itekläp Götermek 190

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x