WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Koreýa Halk-Demokratik Respublikasy · Altyn Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

PRK
OM Yun Chol 18.11.1991 54.90kg Erkekler 55 kg Jemi 282

Altyn

PRK
OM Yun Chol 18.11.1991 54.90kg Erkekler 55 kg Silterläp götermek 120

Altyn

PRK
OM Yun Chol 18.11.1991 54.90kg Erkekler 55 kg Itekläp Götermek 162

Altyn

PRK
RIM Jong Sim 05.02.1993 75.29kg Zenanlar 76 kg Silterläp götermek 119

Altyn

PRK
KIM Un Ju 11.11.1989 86.60kg Zenanlar 87 kg Itekläp Götermek 152

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x