WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Koreýa Halk-Demokratik Respublikasy · Kümüş Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

PRK
RIM Un Sim 05.07.1996 63.88kg Zenanlar 64 kg Jemi 239

Kümüş

PRK
RIM Jong Sim 05.02.1993 75.29kg Zenanlar 76 kg Jemi 269

Kümüş

PRK
RIM Jong Sim 05.02.1993 75.29kg Zenanlar 76 kg Itekläp Götermek 150

Kümüş

PRK
KIM Un Ju 11.11.1989 86.60kg Zenanlar 87 kg Jemi 263

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x