WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Koreýa Halk-Demokratik Respublikasy · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

PRK
RIM Un Sim 05.07.1996 63.88kg Zenanlar 64 kg Itekläp Götermek 134

Bürünç

PRK
KIM Un Ju 11.11.1989 86.60kg Zenanlar 87 kg Silterläp götermek 111

Bürünç

PRK
KIM Kuk Hyang 20.04.1993 97.64kg Zenanlar +87 kg Silterläp götermek 130

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x