WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Katar · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

QAT
ELBAKH Fares Ibrahim E. H. 04.06.1998 95.22kg Erkekler 96 kg Itekläp Götermek 217

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x