WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Rumyniýa · Ähli medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

ROU
IOVU Cristina 08.11.1992 55.00kg Zenanlar 55 kg Itekläp Götermek 123

Kümüş

ROU
TOMA Loredana-Elena 10.05.1995 63.98kg Zenanlar 64 kg Silterläp götermek 110

Bürünç

ROU
ONICA Nicolae 24.06.1993 95.22kg Erkekler 96 kg Jemi 391

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x