WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Russiýa Federasiýasy · Altyn Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

RUS
OKULOV Artem 05.05.1994 88.44kg Erkekler 89 kg Jemi 372

Altyn

RUS
OKULOV Artem 05.05.1994 88.44kg Erkekler 89 kg Itekläp Götermek 206

Altyn

RUS
KASHIRINA Tatiana 24.01.1991 107.60kg Zenanlar +87 kg Jemi 330

Altyn

RUS
KASHIRINA Tatiana 24.01.1991 107.60kg Zenanlar +87 kg Silterläp götermek 145

Altyn

RUS
KASHIRINA Tatiana 24.01.1991 107.60kg Zenanlar +87 kg Itekläp Götermek 185

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x