WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Taýland · Altyn Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Altyn

THA
SUKCHAROEN Thunya 21.04.1997 44.77kg Zenanlar 45 kg Jemi 186

Altyn

THA
SUKCHAROEN Thunya 21.04.1997 44.77kg Zenanlar 45 kg Silterläp götermek 80

Altyn

THA
SUKCHAROEN Thunya 21.04.1997 44.77kg Zenanlar 45 kg Itekläp Götermek 106

Altyn

THA
PRAMONGKHOL Chayuttra 29.11.1994 48.23kg Zenanlar 49 kg Jemi 209

Altyn

THA
PRAMONGKHOL Chayuttra 29.11.1994 48.23kg Zenanlar 49 kg Itekläp Götermek 120

Altyn

THA
TANASAN Sopita 23.12.1994 48.83kg Zenanlar 49 kg Silterläp götermek 93

Altyn

THA
SRISURAT Sukanya 03.05.1995 54.50kg Zenanlar 55 kg Jemi 232

Altyn

THA
SRISURAT Sukanya 03.05.1995 54.50kg Zenanlar 55 kg Silterläp götermek 105

Altyn

THA
SRISURAT Sukanya 03.05.1995 54.50kg Zenanlar 55 kg Itekläp Götermek 127

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x