WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Taýland · Kümüş Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

THA
NANTHAWONG Chiraphan 17.08.1999 44.47kg Zenanlar 45 kg Silterläp götermek 76

Kümüş

THA
WAMALUN Rattanawan 15.07.1995 63.38kg Zenanlar 64 kg Itekläp Götermek 137

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x