WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Taýland · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

THA
NANTHAWONG Chiraphan 17.08.1999 44.47kg Zenanlar 45 kg Jemi 171

Bürünç

THA
NANTHAWONG Chiraphan 17.08.1999 44.47kg Zenanlar 45 kg Itekläp Götermek 95

Bürünç

THA
CHOMCHUEN Teerapat 31.07.2001 54.63kg Erkekler 55 kg Itekläp Götermek 141

Bürünç

THA
WAMALUN Rattanawan 15.07.1995 63.38kg Zenanlar 64 kg Jemi 239

Bürünç

THA
CHAIDEE Duangaksorn 11.08.1997 113.70kg Zenanlar +87 kg Jemi 296

Bürünç

THA
CHAIDEE Duangaksorn 11.08.1997 113.70kg Zenanlar +87 kg Itekläp Götermek 167

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x