WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Özbegistan · Ähli medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

UZB
YOKUBOV Doston 05.04.1995 66.95kg Erkekler 67 kg Itekläp Götermek 180

Altyn

UZB
DJURAEV Akbar 08.10.1999 101.67kg Erkekler 102 kg Silterläp götermek 180

Bürünç

UZB
NURUDINOV Ruslan 24.11.1991 108.95kg Erkekler 109 kg Itekläp Götermek 227

Bürünç

UZB
DJANGABAEV Rustam 25.08.1993 149.49kg Erkekler +109 kg Jemi 447

Bürünç

UZB
DJANGABAEV Rustam 25.08.1993 149.49kg Erkekler +109 kg Itekläp Götermek 245

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x