WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Özbegistan · Kümüş Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Kümüş

UZB
YOKUBOV Doston 05.04.1995 66.95kg Erkekler 67 kg Itekläp Götermek 180

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x