WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Özbegistan · Bürünç Medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

UZB
NURUDINOV Ruslan 24.11.1991 108.95kg Erkekler 109 kg Itekläp Götermek 227

Bürünç

UZB
DJANGABAEV Rustam 25.08.1993 149.49kg Erkekler +109 kg Jemi 447

Bürünç

UZB
DJANGABAEV Rustam 25.08.1993 149.49kg Erkekler +109 kg Itekläp Götermek 245

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x