WWC 2018

Medallar

Täzelenen wagty: 16 Noýabr, 2018 ý. (14:04)

Wenesuela · Ähli medallar

Medal Ýurt Türgen Doglan senesi Agramy Ýaryş Görnüş Netije

Bürünç

VEN
MAYORA PERNIA Julio Ruben 02.09.1996 66.63kg Erkekler 67 kg Jemi 322

Bürünç

VEN
MAYORA PERNIA Julio Ruben 02.09.1996 66.63kg Erkekler 67 kg Silterläp götermek 147

Bürünç

VEN
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni 08.10.1999 88.32kg Erkekler 89 kg Itekläp Götermek 204

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x