WWC 2018

Petekler satuwda

Satyş nokatlary

Petekleriň bahasy

7-10 MANAT

10:00-dan 20:00 çenli

+993 (12) 48-18-22

ashgabat2018tik@gmail.com

Baş hemaýatkär

Resmi hemaýatkärler

Resmi hyzmatdaşlar

Sahypadaky maglumat ýalňyşlyklaryny ýa-da gabat gelen harp ýalňyşlaryny bize ibermek üçin aşakdaky formy ulanyp bilersiňiz. Internet saýdymyzy ösdürmek we dogry maglumatlar bilen üpjün etmek üçin goşandyňyza sagbolsun aýdýarys.
Which page:
Selected text:
Note:
x